سفر وزیر نیرو و افتتاح تعدادی دیگر از طرحهای آب در لرستان

طرح های آب لرستان که یکی پس از دیگری در استان لرستان به بهره برداری می رسند ره آوردهایی هستند که به برکت انقلاب اسلامی و در راستای اصل ۴۸ قانون اساسی برنامه ریزی و اجرایی شده اند مجموع سرمایه گذاری در این بخش به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسد این طرحها شامل سدهای مخزنی ، شبکه های آبیاری زهکشی ، ایستگاههای پمپاژ ، طرحهای آبرسانی (کانال،تونل،لوله) ،تصفیه خانه آب و برقرسانی است با بهره برداری از این طرحها استان لرستان به یکی از استانهای برخوردار از لحاظ تامین آب می باشد طرحهای افتتاح شده در خرم آباد الشتر و پلدختر بخشی از این طرحهاست که توسط وزیر نیرو افتتاح شدندقبل از این طرحها سدهای مروک حوضیان ایوشان هاله کزنار خان آباد و آبرسانی به الیگودرز بروجرد پلدختر نورآباد درود ازنا و دهها طرح شبکه پمپاژ وتصفیه خانه آب به بهره برداری رسیده است اینجا لازم است از همه دست اندر کاران و بانیان طرحهای آب در لرستان بویژه از سقای لرستان آقای محمد تقی توکلی مدیرتوانمند وقت آب لرستان تشکر و قدر دانی کنیم و االعاقبه الللمتقین ددmm zححففjrایستگاهghomrudمم

Comments are closed.