شهدای الیگودرز

بسم رب الشهداء و الصدیقین

آنانکه رفتند سرود خوان و سر افراز رفتند در آتش ، چون آب بی هیچ هراسی

آنانکه رفتند ستاره هایی بی افول بودند که از نگاهشان

فواره نور قد می کشید از نفسهایشان گل و پروانه می ریخت آینه های شفاف معنویت بودند

و گلهای معطر تقواآنانکه رفتند…

shohada (1)

shohada (2)

shohada (6)

shohada (5)

shohada (4)

shohada (3)

shohada (8)

shohada (7)

shohada (9)

Comments are closed.