فرماندار شهرستان الیگودرز تغییر کرد

طی حکمی از سوی استانداری لرستان رضا آریایی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان الیگودرز تعیین شد.

 

ْآقای آریایی سوابقی همچون مدیرکلی بحران استان لرستان و فرمانداری بروجرد  را در کارنامه کاری خود دارا می باشند.

Comments are closed.