Category: تصاویر

گرد همایی بزرگ بسیجیان الیگودرزبرگزار شد

نیوز الیگودرز: به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و با حضور جمع کثیری از بسیجیان گردهمایی بزرگی تحت عنوان شکوه مقاومت در مجموعه ورزشی غدیر برگزار شد. ادامه نوشته